NATJEČAJ ZA IZGRADNJU MOSTA NA KUPČINI U LAZINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R O Š K O V N I K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZGRADNJA MOSTA NA RIJECI KUPČINI U LAZINI (Jurčići)

 

 

 

                                                                                                          JM

KOLIČINA

JEDIN. CIJENA

IZNOS

1.

Nabava i doprema hrastovih pilota O 30,

 

 

 

 

 

dužina 6 m.

2,55

 

____________

2.

Nabava i doprema hrastovih greda 30x30 cm,

 

 

 

 

dužine 4m i 5,3 m.

2,64

 

____________

3.

Nabava i doprema hrastovih planjki debljine

 

 

 

 

 

10 cm, dužine 5,3 m.

7,58

 

____________

4.

Nabava i doprema hrastovih gredica 10x12

2,85

 

____________

 

i 12x14, dužina 4-6m.

 

 

 

 

5.

Nabava i doprema potrebnih čavala, okova

 

 

 

 

 

rukohvata, sredstava za premaz greda, te „U“ profila za spoj drvenih i željeznih greda (60 komada)

paušal

 

 

____________

6.

Rad bagera na demntaži starog mosta te

 

 

 

 

 

vađenju željeznih greda, čupanju pilota,

 

 

 

 

 

premetu greda za premaz zaštitinim sred-

 

 

 

 

 

stvom, podbijanju pilota, te montaži novog

 

 

 

 

 

mosta

h

80

 

____________

7.

Rad radnika R II na demontaži starog mosta

 

 

 

 

guljenju pilota, premazu građe zaštitnim

 

 

 

 

 

sredstvom, izradi ograde, pobijanju pilota te

 

 

 

 

montaži novog mosta.

h

420

 

____________

8.

Rad radnika RIV na radovima demontaže

 

 

 

 

 

izradi ograde i montaži novog mosta.

h

100

 

____________

9.

Rad elektroagregata na radovima izrade

 

 

 

 

 

drvenog mosta

h

12

 

____________

10.

Rad motorne pile na radovima demontaže i

 

 

 

 

 

izrade devenog mosta.

h

20

 

____________

11.

Ručni iskop zemlje "C" ktg. Za temelje

 

 

 

 

 

upornjaka, bagersko izbacivanje zemlje van

 

 

 

 

 

građevinske jame te utovar u kamione i

 

 

 

 

 

odvoz na deponiju do 5 km.

12

 

____________

12.

Nabava, doprema sa 25 km i ugradnja betona

 

 

 

 

MB 30 autopumpom, C 25/30, do 32 mm za

 

 

 

 

temelje i upornjake a.b. propusta.

 

 

 

 

 

Obračun po m3 ugrađenog betona.

26

 

____________

13.

Izrada dvostrane oplate temelja i upornjaka

 

 

 

 

 

a.b. propusta sa svim ukrutama i ručnim

 

 

 

 

 

prenosom do mjesta ugradnje. U cijenu je

 

 

 

 

 

uključena demontaža, čišćenje i slaganje

 

 

 

 

 

građe, te doprema i otprema. Obračun po m2

73

 

____________

14.

Nabava i ugradnja mrežaste armature MAQ

 

 

 

 

 

785 sa prijenosom do mjesta ugradnje.

 

 

 

 

 

Obračun pokg ugrađene armature.

kg

650

 

_____________

15.

Nabava, doprema  i ugradnja čeličnih profila

 

 

 

 

 

NP 30 I=14,5m, montaža NP profila na grede

 

 

 

 

dizalicom. Čelični profili se zaštićuju

 

 

 

 

 

hammerite bojom. Obračun po kg ugr. Profila

kg

11.000,00

 

_____________

16.

Nabava i doprema sa 40 km lomljenog kamena

 

 

 

 

te ugradnja iz upornjaka. Obračun po m3

 

 

 

 

 

ugrađenog lomljenog kamena.

24

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

                                       UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

                                              PDV:

 

 

 

 

 

                               SVEUKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


 


 


 


 

 

 


 


 


 

 


 
 

 


 


 


 


 


 

10.

 

 

 

11.