Turistička zajednica- NE DJELUJE - Novosti

USTROJ - UPITNIK ZA ČLANOVE

               

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

         OPĆINA DRAGANIĆ

      OPĆINSKI NAČELNIK                                                        

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr                                                        

 

KLASA:          335-01/11-01/1       

UR. BROJ:      2133/08-02-11/1

 

Draganić,        03. veljače 2011.g.

 

                                                                                      Č L A N O V I M A

                                                                TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE DRAGANIĆ

 

Predmet:  Obavijest i Izjava o sudjelovanju

                 u radu Skupštine TZOD

        dostavlja se

 

          Poštovani!

 

          Sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 152/2008), koji je na snazi od početka 2009. g., Turistička zajednica Općine Draganić, ustrojena temeljem odredbi ranijeg Zakona iz 1994. g., u obvezi je izvršiti preustroj te svoje akte i poslovanje uskladiti sa odredbama navedenog Zakona iz 2008. g.

          Da bi se mogao izvršiti preustroj, odnosno usklađenje, između ostalog je potrebno sazvati osnivačku SkupštinuTZ te na istoj donijeti novi Statut i Poslovnik o radu Turističke zajednice. Prijedlog Statuta i Poslovnika je izrađen i Ministarstvo turizma je krajem prošle, 2010. g. dalo Općini Draganić svoju suglasnost na prijedlog Statuta, kao i suglasnost na sazivanje osnivačke Skupštine Turističke zajednice, koja po novom Zakonu ima 20 članova a njihov je popis sastavljen u suradnji sa Ministarstvom turizma, na bazi podataka o uplati članarine i boravišne pristojbe za 2008. g., budući da podacima za 2009. i 2010. g. još ne raspolažemo, a isti su u obradi Porezne uprave.

          Kako temeljem odredbi Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Skupštinu Turističke zajednice čine članovi i predstavnici članova koji ne mogu

putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine, molimo da nam, u svrhu sazivanja Osnivačke Skupštine, vratite najkasnije do petka, 18. veljače, potpisanu i ovjerenu Izjavu (u privitku) o tome kako ste suglasni da kao član TZOD sudjelujete u radu Skupštine, te kao vlasnik tvrtke ili obrta, dostavite podatke o osobi (osobama) koje će Vašu tvrtku, odnosno obrt, predstavljati kao član (članovi) Skupštine Turističke zajednice Općine Draganić.

 

                     S osobitim poštovanjem!

 

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Josip Tomačić                               


opširnije >