GOSPODARSTVO - Poduzetničke zone

POSLOVNE ZONE U DRAGANIĆU

 

Općina Draganić je od svog ponovnog ustroja kao jedinica lokalne samouprave prišla realizaciji gospodarskog razvitka koji je definiran u Gospodarskom programu usvojenom od Općinskog vijeća 1997. godine, a koji je odredio okvir za planiranje i realizaciju za unapređenje stanja u gospodarstvu.

 

1. Poslovno uslužni centar Draganić

Ova zona obuhvaća područje bivšeg zadružnog kompleksa s adresom Draganići br. 6.

Od 1. lipnja 2000. godine u ovoj zoni posluje šest subjekata i to: trgovina i servis elektromaterijalom, bijelom tehnikom, grijanjem, vodovodnim i odvodnim materijalom, ugradnja i servis s 3 zaposlena. Zatim ugostiteljstvo s 3 zaposlena, frizerski obrt s jednim zaposlenim, upravni uredi tvrtki s 5 zaposlenih, a u sklopu se nalazi i javni prostor za skupove i slično naziva „Kulturni centar Draganić”.

Ovaj poslovno uslužni centar je kompletno realiziran, u postojećem dijelu, a moguće je širenje.

Cijena najamnine po raspisanom javnom natječaju kreće se od 15,00 do 35,00 kuna po m², ovisno o karakteru prostora i načinu korištenja. Za sva ulaganja u građevinska dograđivanja prostora, koja su odobrena, umanjen je najam do otplate vrijednosti uloženog. Komunalna naknada je inače za cijelo područje snižena kao i porezi na tvrtku, naziv i ostalo.

 

2. Poslovna zona Draganić I Lug

- površina 88.000 m²

- komunalno opremljena: 

- izgrađena pristupna cesta

- izgrađena servisna cesta u zoni (60% asfaltirana)

- izveden srednjenaponski priključak, i NN trafostanica 10(20)/0,4 kV 630 kVA

- izgrađena ulična energetska kanalizacija

- izgrađeni vodovodni vodovi i hidrantska mreža

- zona priključena na zračnu T- k mrežu.

 

Ova zona je isključivo predviđena za malo i srednje poduzetništvo. Do sada je prodano 45.000 m². To zemljište je bilo u vlasništvu općine Draganić.

Cijena m² u ovoj zoni se kretala od 4-9 €.

Na tom dijelu zone jedan je poslovni prostor u funkciji - metalna galanterija Sumina, dva poslovna prostora su u gradnji, a za četiri su izdane lokacijske dozvole. Ova zona je proširena na 88.000 m² otkupom zemljišta od privatnih fizičkih osoba i na tom dijelu zone koji je bio u privatnom vlasništvu prodane su još dvije parcele po 5.000 m² na kojima je jedan prostor u funkciji (VAGOR d.o.o. veletrgovina, maloprodaja i skladište), a za drugi je izdana lokacijska dozvola.

U tijeku je razmatranje mogućnosti proširenja zone na okolne parcele i uključenje u PPU općine Draganić, za kojeg je u tijeku izrada izmjena i dopuna.

 

3. Poslovna zona Mrzljaki

Zona je osnovana odlukom Općinskog vijeća, ali nije potpuno definirana radi promjene trase pruge.

Predviđena površina zone je cca 100.000 m².

Parcele su u privatnom vlasništvu, a po određivanju granice predviđa se otkup parcela ili sklapanje ugovora, te po obvezi iz PPU izrada Urbanističkog plana uređenja zone.