DRUŠTVENE DJELATNOSTI - Političke stranke

Na području općine Draganić djeluju slijedeće političke stranke:
  • HDZ - Općinska organizacija Draganić – Predsj.- Anica Domladovac, bacc.med.
  • SDP - Općinska organizacija Draganić- Predsj. Anđelko Misir
  • HSS - Općinska organizacija Draganić –Predsj. Ivica Vrbanić
  • HSU- Općinska organizacija Draganić - Predsjednica -Barbara Kruljac Žilić
  • Milan Bandić 365- stranka rada i solidarnosti
  • ANA BARKOVIĆ- Nezavisna vijećnica - kandidat s liste  grupe birača
RSS