POPIS UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE - ŠRD Draganić

ŠRD "Draganić"

Od 1979. god. U Draganiću postoji organiziran ribolov.
Tada smo djelovali kao podružnica KŠR "Korana" Karlovac, da bi kao samostalno društvo ŠRD "Draganić" bilo osnovano 01.06.1995. god. Cilj svega bilo je udruživanje ribolovca i ostalih ljubitelja prirode, koji iznad svega vole i cijene prirodne ljepote draganićkih sela.
Djelovanje društva usmjereno je u tri pravca; ekološko uređivanje voda i okoliša, rad s mladima i natjecanja, i pribavljanje tj. čuvanje voda.
ŠRD "Draganić" gospodari sa 32,2 hektara voda, u kojima obitava 50 vrsta riba. Vode ŠRD "Draganić" smještene su unutar granica Općine Draganić, dakle od lijeve obale kanala Kupa-Kupa do rijeke Kupčine unutar čega se nalazi i šest bajera tj. šljunčara.
Prema programu rada našeg društva velika pozornost pridaje se uklanjanju raznog otpada iz vode i sa obala naših voda, košnji obala te održavanju ostalih pretećih objekata (izradi prilaznih puteva, izradi nadstrešnica i sjenica). Pored ekoloških aktivnosti veliku pažnju pridajemo radu s mladaima. U O.Š. Draganić omogućili smo pohađanje nastave uz pedagoški nadzor gdje djeca mogu naučiti:
  • opća pravila ponašanja na vodi
  • ribolovne tehnike
  • praktićno usavršavanje
  • trening u casting disciplinama
Za učesnike male škole ribolova organizirat ćemo cjelodnevne izlete na našim vodama, kao i unutar naše Županije.
Tijekom godine organizirat ćemo više službenih i revijalnih natjecanja.
Kako bi ribolovci bili zadovoljni redovito ćemo vršiti poribljavanje naših voda sukladno gospodarskoj osnovi tj. planu gospodarenja.

Osobe za kontakt:
Predsjednik: Mario Šikić, Mrzljaki 111
Tihomir Zagudajev 091/508-7246
Tajnica: Anita Lasić 091/572-9055
Natjecateljska komisija: Zorean Lasić 091/581-3574
RSS