Dobro dosli !

RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIKE DO KRAJA 2019.G PO NASELJIMA I DATUMIMA

OBAVIJEST- ZA DIO PODRUČJA OPĆINE DRAGANIĆ ZAPOČINJE PROJEKT KATASTARSKE IZMJERE - KATASTAR ZEMLJIŠTA- REAMBULACIJA ( OPŠIRNIJE o projektu izmjere možete pročitati u linku GOSPODARSTVO)

POŠTOVANI,

                       S ciljem usklađenja katastarskih podataka o položaju, obliku, površini i načinu korištenja katastarskih čestica i u katastarskoj i u zemljišnoknjižnoj evidenciji DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA i OPĆINA DRAGANIĆ pokrenuli su  novu katastarsku izmjeru za dio katastarske općine Draganić.

                       Kako bi se upoznali sa navedenim projektom katastarske izmjere organiziran je javni skup


NOVA KATASTARSKA IZMJERA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ 

                   - ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE DRAGANIĆ –

Izvođač radova Geoprojekt d.d. iz Opatije u suradnji sa Općinom Draganić, povodom početka radova na novoj katastarskoj izmjeri

         ZA dio katastarske općine Draganić

      organizira javni skup koji će se održati:

 27.8.2019. (utorak) u 19 u KULTURNOM CENTRU u DRAGANIĆU, Draganići 6


 Pozivaju se svi vlasnici i nositelji prava na katastarskim česticama da prisustvuju skupu na kojem će se informirati o svim pojedinostima nove katastarske izmjere.

Izvođač radova:  GEOPROJEKT DD Opatija


NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE DRAGANIĆ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2019/2020 -natječaj i dokumentacija u linku NATJEČAJI

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ U 2019.G. (programi i obrasci u linku poljoprivreda)

Obavijest o zaprimanju  e-računa od 01.07.2019.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18; https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01.srpnja 2019. Općina Draganić je obvezna zaprimati isključivo elektroničke račune za sve Ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji eRačuna. Ovo se odnosi na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave.

Od 01.07.2019. Općina Draganić,kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, ne smije zaprimiti NIJEDAN PAPIRNATI RAČUN jer neće moći više po njemu postupiti, tj. neće moći biti plaćen.
Također, niti skenirani račun u PDF formatu dostavljen mailom se ne smatra eRačunom.

Stoga,svi koji šaljete račune Općini Draganić morate imati ugovorenu mogućnost slanja eRačuna, a što je moguće putem informacijskih posrednika: Financijske agencije (FINA), „Moj e-račun“, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i ostali te se njima možete obratiti za mogućnost otvaranja eRačuna ili preko svog knjigovodstvenog servisa.

str. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > ...34