O OPĆINI - Odluke Općinskog vijeća

Plan gospodarenja otpadom

Odluka Općinskog vijeća o donošenju plana gospodarenja otpadom

Na temelju 11. stavka 2. Zakona o otpadu ( NN RH 174/04, 153/05, 111/06 i 60/08) i članka 27. Statuta Općine Draganić (G.K.Ž. 21/2009) Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 30. studenoga 2010. g. donijelo Odluku o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Draganić
RSS