O OPĆINI - Zemljopisni položaj

Zemljopisni položaj i karakteristike općine Draganić

Položaj, reljef i ostale geografsko-klimatske karakteristike

Područje općine Draganić obuhvaća površinu od sveukupno 72 kvadratna kilometra, a smješteno je na sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske gdje jednim svoim dijelom ulazi u jugozapadni dio Panonske nizine, a drugim pak dijelom sjeverni rubni dio Pokupske nizine.
Zapadni dio područja Općine pretežito je brežuljkasto, a spuštajući se prema istoku prelazi u nizinsko područje na kojem se prostiru oranice i pašnjaci, a na krajnjem istoku znatnije površine bjelogoričnih šuma.
Od svjeveroistoka prema jugoistočnom djelu Općine protiču dvije rijeke i to Kupčina i Stojnica.
 
Na području Općine nalazi se nekoliko jezera i to kako slijedi:

- na istočnom dijelu sela Mrzljaki nalazi se veći kompleks umjetnih jezera Draganićkih ribnjaka ukupne površine cca 400 ha u kojima se uzgaja slatkovodna riba
- u selu Mrzljaki kod željezničke stanice Draganić nalaze se dva manja umjetna jezera tzv. bajeri koji su ostatak od iskopa nekadašnje ciglane koja je poslovala
- u selu Lug, u šumi "Sečica" nalazi se manje umjetno jezero tzv. "Plavi Bajer"
- u selu Bencetići nalazi se manje umjetno jezero koje je nastalo nakon iskopa zemlje prilikom izgradnje auto-ceste Zagreb - Karlovac
- u selu Lazina, na području pod nazivom Petrinšćak, nalaze se dva manja umjetna jezera koja su nastala nakon iskopa zemlje koja je koristila za navoz prilikom izgradnje auto-ceste Zagreb - Karlovac
Područje Općine Draganić u cjelosti ima umjerenu kontinentalnu klimu sa relativno dovoljnim količinama oborina. Unutar područja postoje manje temperaturne razlike koje su gotovo benačajne. Prosječna godišnja temperatura zraka, prema statističkim pokazateljima unatrag četrdeset godina iznosi 11 stupnjeva C. Najtopliji mjesec u godini je srpanj s prosječnom temperaturom od 21 stupnjeva C, a najhladniji siječanj s prosječnom temperaturom od oko 0 stupnjeva C.
Prosječna godišnja vlažnost zraka kreće se u visini do 73%, a najviša je u listopadu i siječnju kad doseže i do 85%, a najmanja je u ljetnom priodu kad se kreće između 71% i 78%.
Prema raspoloživim podacima, na području općine Draganić nije zabilježena pojava jačih niti učestalijih vjetrova, a oni koji pušu prvenstveno su iz smjera sjevera i sjeveroistoka dok su vjetrovi iz pravca juga i jugoistoka znatno manje zastupljeni.

RSS