O OPĆINI - Stanovništvo

Stanovništvo na području Općine Draganić


Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku o izvršenom popisu stanovništva iz 2011.g.,
Općina Draganić ima sveukupno 2741  stanovnika.

Ime županije

Grad ili općina

Ime grada/

općine

Spol

Ukupno

Koeficijent starosti

Karlovačka

Općina

Draganić

svega

2.741
Karlovačka

Općina

Draganić

m

1.285
Karlovačka

Općina

Draganić

ž

1.456
 

RSS