O OPĆINI - Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE - lokalni izbori 21.05.2017.g.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
 
Vijećnici Općinskog vijeća izabrani na lokalnim izborima 2017.g.

1. Davor Grdošić,dr.med.spec.ortoped -  HDZ
2. Đurđica Prstac,dipl.ing poljoprivrede-ekonomist -  HDZ
3. Krunoslav Tomačić,dipl.ing. sigurnosti - HDZ
4. Dubravko Domjančić  - HDZ
5. Josip Klarić - HDZ
6. Vladimir Domladovac - HDZ
7. Stjepan Golub - SDP
8. Anđelko Misir - SDP
9. Tomislav Domladovac -  SDP
10.Barbara Kruljac Žilić - HSU
11.Ana Barković- Lista grupe birača
12.Barica Turk - Milan Bandić 365 - Stranka rada i solidarnosti
13. Ivica Vrbanić - HSS

Predsjednik Općinskog vijeća je Davor Grdošić - HDZ, a potpredsjednica Ana Barković -  kandidat sa liste grupe birača.

RSS