O OPĆINI - Općinski načelnik

NAČELNIK I ZAMJENICA

Načelnik Općine Draganić je Mr. Stjepan Bencetić, dr.vet.med - HDZ.

Zamjenica načelnika Općine Draganić je Anica Domladovac, bacc.med.tehn. - HDZ

RSS