PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2021. GODINU

Općina Draganić izradila je prijedlog proračuna  za 2021.g.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021.G S PROJEKCIJAMA - Opći dio

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021.G. S PROJEKCIJAMA- Posebni dio

Obrazac


Imate mogućnost pregleda i davanja prijedloga i primjedbi na isti, kao i na projekcije za 2022. i 2023.g.