KUTAK VJERE- ŽUPE SVETI JURAJ DRAGANIĆ - CRKVE na području župe Draganić

- Župna crkva Sveti Juraj - prvi spomen 1334.g.

   

Kapela Sveti Antun u Budrovcima - 1671.g.

Kapela Sveta Barbara u Vrhu -1731.g.

Kapela Sveti Fabijan i Sebastijan u Lazini - 1668.g.

Kapela Sveto Trojstvo u Goljaku - najstarija drvena 1689.g.

Kapela Uznesenja sv. Križa u Mrzljakima- spomen na poginule branitelje u Domovinskom ratu- 1993.g.

Kapela sveta Magdalena u Guci draganićki- 1683.g.

Kapela Sveti Stjepan u Vukšin Šipku

Kapela Marije pomoćnice u Čeglje

LAZINA- Kipovi: Sv. Filip i Jakov, Sveti Nikola i Sveti Ivan na polju

RSS