OPĆINSKO VIJEĆE - SJEDNICE

DNEVNI RED ZA 31. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

Grb Republike Hrvatske

          REPUBLIKA   HRVATSKA

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

          OPĆINA DRAGANIĆ

           OPĆINSKO VIJEĆE

 

     KLASA:   021-05/17-01/05

     URBROJ: 2133/08-05-17-1

     Draganić,  09. ožujka 2017.  g.

 

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

 

 

31.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u četvrtak 16. ožujka  2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

 

sa sljedećim prijedlogom

      D n e v n o g   r e d a

 

 

           

 1. Aktualni sat

 2. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća

 3. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika (srpanj - prosinac 2016. g.)

 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2016. g.

 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.

 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2016. g.

 7. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. g.

 8. Izvješće o izvršenoj prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2016. g.      

 9. Izvješće Nadzornog odbora Komunalnog Društva Draganić d.o.o. za 2016. g.

 10. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Draganić

 11. Zamolba za ukidanje svojstva javnog dobra u Vrbancima

  12.         Razno

 

 

 

 

            Predsjednik  Općinskog vijeća    

 

                                                                                                                          Josip Jazvac             

 

POZIV ZA 32. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Grb Republike Hrvatske

          REPUBLIKA   HRVATSKA

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

          OPĆINA DRAGANIĆ

           OPĆINSKO VIJEĆE

 

     KLASA:   021-05/17-01/09

     URBROJ: 2133/08-01-17-1

     Draganić,  12. travnja 2017.  g.

 

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

 

 

 

32.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u utorak 18. travnja  2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

 

 

sa sljedećim prijedlogom

 

      D n e v n o g   r e d a

 

 

           

 1. Aktualni sat

 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća

 3. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Draganić

 4. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Draganić

 5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt - Rekonstrukcija Vatrogasnog

               doma Draganić (unutar mjere 07)

 6. Utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu

  7.         Razno

 

 

 

 

 

 

            Predsjednik  Općinskog vijeća    

 

                                                                                                                                    Josip Jazvac             

 

DNEVNI RED ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ