Popis stanovništva

PRVI PRIVREMENI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA 2011.G.

1. POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.
PREMA PROSTORNIM JEDINICAMA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJAMA

 

Ukupno popisane osobe

Ukupan broj stanovnika

Kućanstva

Stambene jedinice  

ukupno 

privatna kućanstva

ukupno

stanovi za stalno stanovanje

 

1

2

3

4

5

6

 Republika Hrvatska                               

4.456.096

4.290.612

1.535.635

1.534.148

2.257.515

1.923.522

  Sjeverozapadna Hrvatska                          

1.707.756

1.649.623

580.210

579.631

762.975

696.737

    Grad Zagreb                                   

828.621

792.875

304.681

304.375

386.944

372.433

    Zagrebačka županija                           

327.039

317.642

102.753

102.636

139.938

121.492

    Krapinsko-zagorska županija                   

134.936

133.064

42.379

42.344

62.659

50.683

    Varaždinska županija                          

180.423

176.046

56.076

56.017

76.596

64.918

    Koprivničko-križevačka županija               

118.261

115.582

38.322

38.288

53.105

46.485

    Međimurska županija                           

118.476

114.414

35.999

35.971

43.733

40.726

  Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska          

1.282.510

1.227.661

437.246

436.917

571.686

542.332

    Bjelovarsko-bilogorska županija               

123.390

119.743

41.492

41.438

56.567

52.644

    Virovitičko-podravska županija                

87.125

84.586

29.910

29.891

38.193

37.336

    Požeško-slavonska županija                    

82.375

78.031

27.029

27.006

35.042

34.397

    Brodsko-posavska županija                     

166.731

158.559

53.116

53.069

64.080

62.413

    Osječko-baranjska županija                     

319.245

304.899

110.921

110.847

138.681

131.474

    Vukovarsko-srijemska županija                 

190.404

180.117

62.673

62.639

76.740

74.814

    Karlovačka županija                           

134.153

128.749

48.413

48.378

68.356

61.832

    Sisačko-moslavačka županija                   

179.087

172.977

63.692

63.649

94.027

87.422

  Jadranska Hrvatska                               

1.465.830

1.413.328

518.179

517.600

922.854

684.453

    Primorsko-goranska županija                   

307.852

296.123

117.627

117.507

195.066

144.501

    Ličko-senjska županija                        

53.099

51.022

19.999

19.988

46.268

30.788

    Zadarska županija                             

179.186

170.398

61.360

61.232

134.876

85.425

    Šibensko-kninska županija                     

114.935

109.320

41.659

41.632

92.343

55.565

    Splitsko-dalmatinska županija                 

471.278

455.242

156.080

155.920

255.056

211.507

    Istarska županija                             

213.891

208.440

79.377

79.309

134.251

103.695

    Dubrovačko-neretvanska županija               

125.589

122.783

42.077

42.012

64.994

52.972

 

 

Republika Hrvatska                               

4.456.096

4.290.612

1.535.635

1.534.148

2.257.515

1.923.522

 

  Karlovačka županija                              

134.153

128.749

48.413

48.378

68.356

61.832

 

        Karlovac                                  

58.095

55.981

21.528

21.513

26.954

26.053

 

        Draganić                                  

2.899

2.628

1.050

1.048

1.567

1.244

 

 

 

OBAVIJEST O RADU POPISNOG CENTRA

OPĆINA DRAGANIĆ

POPISNI CENTAR DRAGANIĆ

 

Draganić, 31. ožujka 2011. g.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

U RAZDOBLJU OD 01. DO 28. TRAVNJA 2011. G., ODNOSNO ZA VRIJEME PROVEDBE POPISA SANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH, POPISNI CENTAR DRAGANIĆ, SA SJEDIŠTEM U OPĆINI DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 10, BITI ĆE OTVOREN U VREMENU OD:

OD 7.00 DO 15.00 SATI

(OD PONEDJELJKA DO PETKA)

 

RAD POPISNOG CENTRA VIKENDOM I BLAGDANIMA, ORGANIZIRATI ĆE SE PREMA POTREBAMA MJEŠTANA, UZ PRETHODNU NAJAVU OSOBNO ILI NA TELEFON OPĆINE DRAGANIĆ

715-136.

 

SVE OSTALE INFORMACIJE U SVEZI POPISA STANOVNIŠTVA, ZAINTERESIRANI MJEŠTANI MOGU U NAVEDENOM RADNOM VREMENU DOBITI U OPĆINI DRAGANĆ

ODLUKE-POPISIVAČI-KONTROLORI-OBUKA

ODLUKA O IMENOVANJU POPISIVAČA, I KONTROLORA -  OBUKA ZA POPISIVAČE

                          

 

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

                         Ž U P A N

 

Županijsko popisno povjerenstvo za

  provedbu popisa stanovništva,

kućanstava i stanova u 2011. godini

 na području Karlovačke županije

 

 

KLASA: 010-01/11-01/114

URBROJ: 2133/1-08/01-11-02

Karlovac, 18. ožujka 2011.

 

                               Na temelju članka 34. Zakona o popisu  stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini („Narodne novine“ broj 92/10), Županijsko popisno povjerenstvo za provedbu popisa stanovništva, kućanstava i stanova u 2011. godini na području Karlovačke županije  dana 18. ožujka 2011. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju popisivača za popis stanovništva,

kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

ISPOSTAVA KARLOVAC

 

POPISNI CENTAR DRAGANIĆ

 

 

1. Marlena Ament,  Jazvaci 33

2. Kristina Gašpić,  Lazina 95

3. Romana Studen,  Vrh 11

4. Petra Šegulić, Budrovci 63

5. Ivana Jazvac,  Goljak 36

6. Elvira Vučković,  Lazina 149

7. Ana Torbar,  Goljak 56 b

8. Mirjana Lojen,  Lazina 14-boravište

9. Branko Desović,  Goljak 58

10. Snježana Horvat,  Vrbanci 36

11. Ana Sestrić, Vrh 23/3

 

                                                                                                                                                                                                   Ž U P A N

 

                                                                                                                                                                                           Ivan Vučić, dipl. ing.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

10000 Zagreb, IIica3, p.p. 80

telefon: (01) 4806-111, telefaks: (01) 4817-666

Klasa: 950-01/11-01/3

Uro broj: 37555-13-02-11-4

Zagreb, 16. ožujka 2011.

Na temelju članka 18. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj  2011. godine (Narodne novine, broj 92/10.) i prijedloga Županijskog popisnog povjerenstva za Karlovačku županiju, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

 

Odluku o imenovanju kontrolora na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u

Karlovačkoj županiji

I.

 

Ovom odlukom imenujem kontrolore za područja pojedinih popisnih centara u Karlovačkoj županiji,

kako slijedi:

ISPOSTAVA KARLOVAC

 

POPISNI CENTAR KARLOVAC

1. Ana Bedenikov, M. Vrhovca 11

2. Irena Gerić, Svibanjska 2

3. Suzana Kapusović, Vodostaj 1

4. Denis Karas, Banska Selnica 4

5. Marijana Kovačev, Velika Jelsa 83a

6. Dubravko Kovačev, Kneza Branimira 85

7. Antonija Kuzman, Put Sv. Nikole 3

POPISNI CENTAR KRNJAK

1. Jasmina Matijević

POPISNI CENTAR LASINJA

1. Lidija Panijan, Sv. Florijana 9, Lasinja

POPISNI CENTAR VOJNIĆ

1. Nebojša Andrić

2. Mladen Mat

II.

 

 

POPISNI CENTAR DRAGANIĆ

 

1. Ferdo Misir, Budrovci 109, Draganić

2. Ana Županić, Lazina 117, Draganić

 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

III.

Eventualne izmjene ili dopune ove Odluke bit će sačinjene u pisanom obliku.

Dostaviti: 1. Županijsko popis no povjerenstvo

2. Arhiva

2

 

VAŽNO ZA POPISIVAČE

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

 

Kontrolorima

 

PROGRAM PODUKE ZA POPISIVAČE

 

28. – 31. ožujka 2011.

Prije početka poduke popisivačima treba podijeliti mape koje sadrže sve popisne obrasce

kojima će se koristiti, Upute za popisivače te po jedan primjerak Popisnice, Upitnika za

kućanstvo i stan i Kontrolnika za vježbu.

 

Ponedjeljak, 28. ožujka 2011.

 

09:00 – 10:30 Uvodna riječ, općenito o Popisu, organizacija Popisa, zadaće popisivača,

popisni obrasci, pravilno pisanje (rukopis)

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 11:45 Prethodni popis, tehnička dokumentacija (sadržaj i opis PK)

11:45 – 12:45 Pauza za ručak

12:45 – 14:15 Kontrolnik

14:15 – 14:30 Pauza

14:30 – 16:00 Upitnik za kućanstvo i stan: Popis osoba i podaci o kućanstvu

16:00 – 16:30 Pitanja i odgovori

 

Utorak, 29. ožujka 2011.

 

08:30 – 10:00 Upitnik za kućanstvo i stan: Podaci o stanu

10:00 – 10:15 Pauza

10:15 – 11:45 Popisnica, pitanja 1 – 13

11:45 – 12:45 Pauza za ručak

12:45 – 14:15 Popisnica, pitanja 14 – 21

14:15 – 14:30 Pauza

14:30 – 15:30 Popisnica, pitanja 22 – 24

15:30 – 16:30 Pitanja i odgovori

 

Srijeda, 30. ožujka 2011.

 

08:30 – 10:00 Popisnica, pitanja 25 – 35

10:00 – 10:15 Pauza

10:15 – 11:45 Popisnica, pitanja 36 – 45

11:45 – 12:45 Pauza za ručak

12:45 – 14:00 Prvi rezultati, slaganje popisne građe, primjeri za vježbu

14:00 – 14:15 Pauza

14:00 – 16:30 Primjeri za vježbu (nastavak), analiza primjera, objašnjenja


 

Četvrtak, 31. ožujka 2011.

 

08:30 – 09:00 Upute za pisanje testa i podjela obrazaca za test

09:00 – 10:00 Pisanje testa

10:00 – 11:30 Ispravak testa

11:30 – (

) Analiza testa, dodatna objašnjenja gradiva, odabir djelatnih i rezervnih

popisivača, podjela ovlaštenja, dogovor s kontrolorima, smjernice za rad na

terenu, obilazak terena, ostalo

Napomena: ovisno o dinamici rada grupe, moguća su odstupanja od satnice

 

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU - POČINJE POPIS

POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

Popis 2011.  provest će se u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.).

Sudjelovanje u Popisu je obavezno, što je naznačeno i u spomenutom zakonu, a osobe su dužne na pitanja u Popisu dati točne i potpune odgovore. Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti.

Popis je najveće statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima.

Cilj je svakog popisa ustanoviti broj i teritorijalni raspored stanovništva, ukupno za cijelu državu, po županijama, gradovima/općinama i naseljima. Osim broja i prostornog rasporeda, popis stanovništva osigurava podatke o osnovnim demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovništva, o broju kućanstava, obitelji i njihovim karakteristikama te podatke o stambenom fondu, njegovim karakteristikama, opremljenosti, starosti zgrada itd. Posebna je vrijednost rezultata Popisa da su prikupljeni na cijelom području Republike Hrvatske, prema stanju u istom trenutku i jedinstvenoj Metodologiji popisa.

ŠTO VAS MOLIMO?

Vaše sudjelovanje iznimno je važno te Vas molimo da se odazovete na suradnju s popisivačem koji će pri dolasku u kućanstvo pokazati službeno ovlaštenje.

Svojim sudjelovanjem i točnim odgovorima na postavljena pitanja omogućit ćete da Popis 2011. bude kvalitetno proveden, što će osigurati i kvalitetne popisne rezultate. Molimo Vas da za članove svoga kućanstva pripremite osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice kako bi ih popisivač mogao upisati u obrasce.

Ako popisivač nikog ne zatekne kod kuće, ostavit će Obavijest o ponovnom dolasku  s naznačenim danom i vremenom dolaska, odnosno svoj kontakt telefon na koji ga možete nazvati i dogovoriti vrijeme popisivanja.

TAJNOST PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni Popisom službena su tajna i koristit će se isključivo za statističke svrhe kako je i propisano Zakonom o Popisu 2011. i Zakonom o službenoj statistici.

Podaci Popisa prikazivat će se isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja.

Naša obveza jest u potpunosti zaštititi Vašu privatnost.

Još jednom Vas molimo za suradnju i unaprijed zahvaljujemo,

ŽUPANIJSKO POPISNO POVJERENSTVO

                                                                                                  KARLOVAČKE ŽUPANIJE

RSS