EU PROJEKT - EU=EUROPSKA UNIJA

Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Draganić

EU projekt

EU = Europska unija

Zajedno do fodova EU

Zajedno do fondova EU (Europske unije)

Općina Draganić sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 29.06.2020.

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Draganić“.opširnije >

USPJEŠNO ZAVRŠENI RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE "KULTURNI CENTAR DRAGANIĆ" U DRAGANIĆU

STR- 2

ZAPOČET EU PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE KULTURNI CENTAR DRAGANIĆ STRANA 1

EU PROJEKT - STRANA 2

RSS